Navigation

Special Miljoenennota 2024

Let op! 

De plannen van het kabinet worden de komende periode nog in het parlement behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2024 in werking, tenzij anders is vermeld.

Kabinetsplannen

In de kabinetsplannen voor het komende jaar wordt ingezet op koopkrachtverbetering voor met name de lage inkomens door te draaien aan de knoppen van tariefschijven, heffingskortingen en belastingtarieven. De hogere inkomens, het mkb en de vermogenden betalen hiervoor deels de rekening. Welke ingrepen plaatsvinden, leest u in deze Special.

Klik hier voor de Special Miljoenennota