Navigation

Duurzaam en verantwoord ondernemen, hoe doe je dat?

Ben jij klaar voor de toekomst van zakendoen? Duurzaam en verantwoord ondernemen is namelijk niet langer een keuze, maar een noodzaak. Met de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) worden bedrijven verplicht om hun duurzaamheidsinspanningen te rapporteren. Maar wat betekent dit precies en hoe ga je ermee aan de slag? Wij vertellen het je graag!

Wat is de CSRD?

De CSRD is een nieuwe Europese richtlijn die bedrijven verplicht om een gedetailleerd duurzaamheidsrapport uit te brengen. Deze rapportage omvat drie belangrijke gebieden:

  • Environment (E): milieu-inspanningen zoals CO2-reductie, afvalbeheer en het gebruik van hernieuwbare energie.
  • Social (S): sociale aspecten zoals werknemerswelzijn, diversiteit en gemeenschapsbetrokkenheid.
  • Governance (G): goed bestuur, ethiek en transparantie in bedrijfsvoering.

Sinds 2024 gelden deze duurzaamheidsregels voor grote bedrijven, maar ook het MKB zal snel moeten bijspringen. Omdat ze deel uitmaken van de toeleveringsketen van grote bedrijven, wordt ook van hen verwacht dat ze duurzaamheidsinformatie verstrekken. Reden genoeg om nu al in actie te komen!

Wat moet je rapporteren?

Dit is vastgelegd in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze standaarden geven precies aan wat je moet rapporteren per gebied:

  • Environment (E): biodiversiteit, water- en hulpbronnengebruik.
  • Sociaal (S): arbeidsomstandigheden, mensenrechten, gelijke kansen.
  • Governance (G): bedrijfsethiek, risicobeheer, naleving van wet- en regelgeving.

Aan de slag!

Bij ons op kantoor zijn we druk bezig om kennis op te doen over duurzaamheidsverslaggeving. We geloven dat een groene en verantwoorde aanpak de toekomst is.

Duurzaam ondernemen gaat verder dan alleen het voldoen aan regelgeving. Het betekent investeren in groene technologieën, het creëren van een inclusieve werkplek en het handhaven van ethische bedrijfspraktijken. Het gaat om het maken van keuzes die zowel de planeet als de mensen ten goede komen. Dit kan variëren van energiebesparende maatregelen en afvalreductie tot fairtrade-inkoop en transparante bedrijfsvoering.

Wil je meer weten over hoe je jouw bedrijf klaarstoomt voor deze nieuwe verplichtingen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder op weg naar een duurzamere toekomst!

Contact